BENGT LINDSTRÖM, 1925 - 2008

| Flickorna på Champs-Élysées

MINNESUTSTÄLLNING 2018

Storsjö Bygdegård 25 - 26 augugusti

Storsjö kapell, Ljungdalsfjällen

Stort tack till alla besökare på årets minnesutställning!

Tillsammans skapade vi en riktigt spännande konsthelg i Storsjö kapell.

Stort tack till våra finansiärer och partners: 

Curt Aspelin
Ronkainen Design
Storsjö Lanthandel HB
Lindström Art & Design AB
och alla bybor som hjälper till